Splošno zobozdravstvo se ukvarja z ustvarjanjem primernih pogojev za rast modrostnih zob ali odstranitev le teh, če se ugotovi, da na ostale zobe ne vplivajo ugodno. Med splošno zobozdravstvo spada izdelava mostičkov med zobmi, da bi prikrili manjkajoče zobe, kot tudi izdelava protez. Proteze razdelimo na delne in totalne. Z delnimi protezami se nadomesti del zob, ki manjkajo v čeljusti, s totalnimi protezami pa celotno zobovje, ki manjka v posamezni čeljusti. Osebi se s protezami vrne nazaj lep nasmeh in ponovno učinkovito funkcijo opravljanja zob za grizenje in žvečenje. Splošno zobozdravstvo se ukvarja tudi z zdravljenjem koreninskih kanalov, škripanja z zobmi, težav s čeljustnimi sklepi in negativnimi posledicami kajenja. Le te se zdravijo s čiščenjem zobnega kamna ter s pleskanjem zob, da bi preprečili obarvanost zob in vsaj deloma vrnili belino zob. Čiščenje zobnega kamna zmanjšuje verjetnost za obolelost dlesni in zaustavlja njeno napredovanje.